Proběhlé akce

5P aneb Pohodová procházka podél Prokopského potoka, 3. 8. 2019

Zápisky z Memoriálu Mikiho Dobrého

v přípravě

Fotogalerie

Tento výlet byl původně naplánovaný na sobotu 27. července. Jak si možná vzpomenete, od počátku toho týdne sevřela Českou republiku vlna skoro čtyřicítkových veder a proto jsme – po poradě s přihlášenými účastníky – výlet přesunuli. Stejně jako při prvním vydání výletu 5P jsme se i tentokrát sešli u Klubu Mlejn – ve znatelně větším počtu, a to se čtyři ještě omluvili. Přes ulici Mládí jsme přešli do Panské zahrady a po rozcvičce vyrazili k prameništi Prokopského potoka.

Pokračování v Zápiscích z výletu.

Fotogalerie