Proběhlé akce

5P aneb Pohodová procházka podél Prokopského potoka, 3. 8. 2019

Tento výlet byl původně naplánovaný na sobotu 27. července. Jak si možná vzpomenete, od počátku toho týdne sevřela Českou republiku vlna skoro čtyřicítkových veder a proto jsme – po poradě s přihlášenými účastníky – výlet přesunuli. Stejně jako při prvním vydání výletu 5P jsme se i tentokrát sešli u Klubu Mlejn – ve znatelně větším počtu, a to se čtyři ještě omluvili. Přes ulici Mládí jsme přešli do Panské zahrady a po rozcvičce vyrazili k prameništi Prokopského potoka.

Pokračování v Zápiscích z výletu.

Fotogalerie