Využijte možnost příspěvku u své pojišťovny

Příspěvky pojišťoven na pohybové aktivity

Jednotlivé zdravotní pojišťovny nabízejí preventivní programy, v jejichž rámci proplácejí některé sportovní aktivity.

Rozhodli jste se pro Nordic Walking. Na co vám pojišťovny přispějí?

Předkládaný doklad musí splňovat přesné náležitosti – viz dole na stránce

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)

Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla.

Podmínky:

 • vyplnění žádosti
 • doklad o zaplacení pohybové/sportovní aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Příspěvek a relevantní proplácená služba:

 • až 800 Kč na pohybové aktivity pro děti od 1 roku. Lze využít na skupinové aktivity, kroužky, permanentky (děti do 15 let). Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.
 • až 500 Kč na pohybové aktivity ve věku do 65 let. Minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč, uhrazena bude max. třetina
 • až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity ve věku od 65 let.

Více informací v článcích o podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence a Pohybové aktivity. Řadu dalších výhod a slev můžete získat jako členové Klubu pevného zdraví VZP.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201)

Výše příspěvku: 500,- Kč

Podmínky:

Relevantní proplácená služba:

Spolupráce VoZP a Nordic Walking Point - sleva 15 % na hole a lekce nordic walking pro členy BenefitKlubu

BeneFit pro zdraví a kondici s VoZP

Tip: využijte slevu 15 % na špičkové hole od Nordic Sports i lekce nordic walking s instruktory sítě Nordic Walking Point! Více na stránce Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP).

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (207)

Výše příspěvku: až 2 000 Kč

Pojišťovna nabízí specifické programy a příspěvky na prevenci, například ve formě kreditu v rámci Vitakonta . Každý program má jiné podmínky.

Ve Vitakartě online zvolte Moje bonusy, pak Přehled a výběr bonusů. V sekci Výběr bonusů klikněte na Programy na podporu zdravého životního stylu a následně na Fitness, jóga, pilates.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA (213)

Výše příspěvku: 500 Kč (50 % z ceny permanentky)

Podmínky:

 • doklad nutno předložit do 2 měsíců od vystavení a nejpozději do 30. listopadu aktuálního roku
 • klient musí být uživatel MojeRBP

Relevantní proplácená služba: pohybové aktivity

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY (211)

Výše příspěvku: 500 Kč (dospělí, min. cena permanentky 800 Kč), 500 Kč (těhotné a ženy po porodu), 500 Kč (děti)

Podmínky: doklad nutno předložit do 3 měsíců od vystavení a nejpozději do 15. prosince aktuálního roku (děti, dospělí)

Proplácené služby:

 • individuální sportovní aktivity
 • kolektivní (skupinová) cvičení
 

ZPMV přispívá i na nákup holí na nordic walking
 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (209)

Programy, příspěvky a proplácené služby: sportovní a pohybové aktivity

 • příspěvek SPORT junior (9-18 let): 700 Kč
 • příspěvek SPORT (19-64 let): 500 Kč
 • příspěvek SENIOR (nad 65 let): 500 Kč, možno čerpat i na nákup holí na Nordic Walking

Podrobné informace na stránkách pojišťovny.

Náležitosti dokladu k nárokování příspěvku na sportovní aktivitu

Potvrzení a pokladní doklad musí minimálně obsahovat:

 • jméno a příjmení pojištěnce,
 • částku, datum zaplacení, účel, razítko nebo název vystavovatele, popř. IČO.

Paragon musí obsahovat:

 • název poskytovatele, datum vystavení, popis produktů.

Faktura musí minimálně obsahovat:

 • jméno a příjmení pojištěnce či rodiče, opatrovníka, poručníka, zplnomocněného zástupce,
 • částku, datum vystavení, účel, název a adresu vystavovatele, IČO.

Pokud je hrazena bezhotovostně, je nutné doložit platbu částí výpisu z účtu.

Svým klientům vystavuji automaticky fakturu (při platbě převodem) nebo paragon s uvedením IČ. Jsem řádně zapsána v Živnostenském rejstříku s uvedením živnostenského oprávnění Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kondiční chůze (ohlašovací živnost), které se udílí pouze po předložení osvědčení o absolvování Instruktorského kurzu Nordic Walking s akreditací MŠMT v rozsahu 150 hodin.