Certifikace nordic walking trenéra

Nordic Walking osvědčení

Získala jsem tato osvědčení od Mgr. Miroslava Miry, majitele Nordic sports a zakladatele Nordic Walking v ČR a SR.

Průvodce Nordic Walking

Získala jsem tato osvědčení: Průvodce Nordic walking a Instruktor kondiční chůze/Nordic walking  s akreditací MŠMT.

Osvědčení Instruktor Nordic Walking – kurs v rozsahu 150 hodin, akreditován MŠMT.
Lenka Křivánková je certifikovaný Instruktor Nordic Walking / kondiční chůze, držitelkou Osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 150 hodin s akreditací MŠMT. Předseda zkušební komise: Mgr. Miroslav Mira, Master Trainer INWA, Suomen Latu, Finsko