Nevidomý Martin a Lenka Křivánková vystupují do strmého kamenitého kopce nad Zadní Třebaní. Foto: Ivana Černíková